PRIVACYVERKLARING SOLLICITANT

 

Europa

 

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Foot Locker in Europa of wanneer u onze Carrièresite gebruikt, deelt u bepaalde persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) met ons. Met deze Privacyverklaring sollicitant (“Verklaring”) informeren we u over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken.

 

Deze verklaring bevat de volgende hoofdstukken:

1.          Inleiding

2.          Wie zijn wij?

3.          Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over u?

4.          Waarom gebruiken we uw Persoonsgegevens?

5.          Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

6.          Aan wie geven we uw Persoonsgegevens door?

7.           Dragen we uw Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)?

8.          Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

9.          Wat zijn mijn rechten?

10.        Hoe kan ik een klacht indienen?

11.        Updates aan deze Privacyverklaring

12.        Contactpersonen

 

 

1.           Inleiding

 

Transparantie is een van de belangrijkste principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Met dit in gedachten informeren we u over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en brengen we uw rechten als individu, onze verantwoordingsplicht en de rechtmatige en eerlijke verwerking van persoonsgegevens onder de aandacht.

 

Deze Verklaring bevat informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken wanneer u solliciteert naar een functie bij Foot Locker in Europa en/of wanneer u onze site voor sollicitanten bezoekt www.career.footlocker.com (“Carrièresite”). Deze Verklaring is van toepassing op alle Persoonsgegevens van sollicitanten verzameld door Foot Locker Europe B.V. of een van zijn Europese filialen of merken, inclusief Kids Foot Locker en Sidestep (“Foot Locker”).

 

 

2.           Wie zijn wij?

 

Foot Locker Europe B.V. is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens van sollicitanten die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de EU.

 

Foot Locker Europe B.V. is opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd te  Ir. D.S. Tuijnmanweg 3-5, 4131 PN, Vianen. Foot Locker Europe B.V. is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 23067735.

 

 

3.           Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 

3.1        Persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons deelt

 

We verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens wanneer u online solliciteert of op een andere manier solliciteert naar een functie bij Foot Locker:

 

            a.      Indentificerende gegvens: kandidaat-ID, volledige naam, voorvoegsel/achtervoegsel, thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer;

            b.      Persoonsgegevens over opleidingen, diploma 's, certificaten;

            c.      Professionele of werkgerelateerde gegevens: loopbaan, vaardigheden, interesses, kwalificaties, ervaring, geschiktheid (met inbegrip van nationaliteit, land van verblijf                     en visum, immigratiestatus, werkvergunning), functies waarvoor u belangstelling hebt geuit of waarvoor u een sollicitatie wilt indienen, cv en bijlagen (inclusief foto's),                        referenties van werkgevers, salarisgegevens en achtergrondgegevens, interviewaantekeningnen;

            d.     Info functiecontract: details of voorkeuren over het contract, zoals voltijd/deeltijd, locatie, startdatum en functieniveau/-categorie;

            e.     Exclusief voor winkelfuncties, professionele beoordeling en Fit Score: we vragen om een vragenlijst in te vullen voor het screenen van de kandidaten die het meest                     geschikt zijn voor de beschikbare functies. De vragenlijst wordt vergeleken met een controlegroep met antwoorden op de vragenlijst en historische prestatiegegevens.                     Via dit proces kunnen we eigenschappen koppelen aan prestaties en beoordelen in hoeverre de kandidaat de eigenschappen van een high performer bezit;

            f.      Conclusies: met betrekking tot probleemoplossend vermogen, motivatie, samenwerken met anderen, werkstijl, leiderschap en andere persoonlijke eigenschappen; en

            g.     Aan het einde van het wervingsproces, het aanvraagformulier voor aanvullende persoonsgegevens: burgerservicenumer, kopie identiteitsbewijs,                     vergunningsgegevens indien relevant, nationaliteit, geslacht, bankgegevens, contactpersoon voor noodgevallen, burgerlijke staat en belastingcategorie.

 

3.2        Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens

 

We verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens wanneer u online solliciteert of op een andere manier solliciteert naar een functie bij Foot Locker:

 

            a.    Gezondheidsgegevens: in Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije en Tsjechië is het wettelijk verplicht om een bepaald aantal mensen met een                    handicap in dienst te nemen. Om hieraan te voldoen, moet de kandidaat een specifiek certificaat overleggen zodat we de echtheid van het document en het percentage                    van de handicap kunnen beoordelen. Dit document wordt veilig opgeslagen met beperkte toegang; en

            b.    Foot Locker verzamelt geen informatie over etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuiging, seksleven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen of                    vakbondslidmaatschap tijdens het sollicitatieproces.

 

3.3        Persoonsgegevens die we indirect van u verzamelen

 

We verzamelen de volgende categorieën Persoonsgegevens wanneer u online solliciteert of op een andere manier solliciteert naar een functie bij Foot Locker:

 

            a.     Internet- of andere elektronische netwerkactiviteit: wij en derden verzamelen indirect Persoonsgegevens van u met betrekking tot uw online activiteit,                     browsegeschiedenis en zoekgeschiedenis, voorkeuren en locatie via het gebruik van cookies, web beacons, pixeltags, logbestanden of andere vergelijkbare                     technologieën wanneer u onze Carrièresite gebruikt. Lees voor meer informatie onze Cookieverklaring; en

            b.     Dienstverleners en andere derden: we verzamelen indirect Persoonsgegevens van u wanneer we gebruikmaken van dienstverleners en derden, zoals wervingsbureaus,                     leveranciers van achtergrondscreening, sociale media, die webplatforms, gegevensopslag en -verwerking, wervingsdiensten, achtergrondscreenings, professionele                     beoordelingen, talentanalysediensten of het sollicitatieproces beheren.

 

 

4.           Waarom gebruiken we uw Persoonsgegevens?

 

We gebruiken de Persoonsgegevens die we over o verzamelen voor de volgende specifieke doeleinden en gebruikscategorieën:

 

4.1        Het beheer van het wervingsproces

 

uw Persoonsgegevens worden gebruikt om uw ervaring en kennis te analyseren en die te koppeelen aan de openstaande functies die wij hebben,om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen  waar u naar solliciteert en om u te informeren en contact met u op te nemen over uw sollicitatie of over mogelijke toekomstige functies die overeenkomen kunnen komen met uw profiel.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden is gebaseerd op ons legitieme belang om de beste persoon voor een specifieke functie te vinden in het kader van de sollicitatieprocedure. Elke verwerking van uw (bijzondere) Persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie is gebaseerd op het doel van de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.

 

4.2        Om u te informeren over toekomstige vacatures en informatie over Foot Locker

 

Als u op de hoogte wilt blijven van vacatures bij Foot Locker, vragen we uw toestemming om via e-mail met u te communiceren over eventuele toekomstige vacatures, op basis van uw voorkeuren, interesses en profiel.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens om u voortdurend op de hoogte te houden, is gebaseerd op uw toestemming. Houd er rekening mee dat u uw toestemming altijd kunt intrekken door de link voor afmelden onderaan onze e-mails te gebruiken. 

 

4.3        Ons bedrijf runnen en onze Carrièresite en diensten analyseren, ontwikkelen en verbeteren

 

Dit omvat het behoud van de veiligheid van onze Carrièresite en te zorgen dat u onze Carrièresite kunt gebruiken door het beheren van accounts.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om ons bedrijf op een efficiënte en passende manier te exploiteren en om de effectiviteit, gebruikerservaring, werking en veiligheid van onze systemen en netwerken en diensten te verbeteren.

 

4.4        Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving

 

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens voor wettelijke en reglementaire doeleinden is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. In sommige landen is het bijvoorbeeld verplicht om bepaalde Persoonsgegevens in het medewerkersdossier op te nemen, zoals de kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 

4.5        Het voorbereiden en afronden van uw arbeidsovereenkomst

 

We verwerken uw Persoonsgegevens zodra we een mondelinge overeenkomst hebben bereikt.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om die handelingen uit te voeren voordat u een arbeidsovereenkomst met u aangaat.

 

4.6        Of anders zoals beschreven op het moment van de verzameling

 

 

5.           Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

 

Als u in dienst wordt genomen door Foot Locker, worden uw Persoonsgegevens die via het wervingsproces zijn verzameld, geüpload naar ons HR-systeem. Als u werknemer bent, informeren wij u over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt via de Privacyverklaring voor Werknemers.

 

Indien u niet wordt aangenomen, bewaart Foot Locker uw Persoonsgegevens gedurende een jaar vanaf de laatste update van uw profiel om ervoor te zorgen dat u uw profiel behoudt (inclusief de professionele beoordeling en de Fit Score) en om ervoor te zorgen dat wij de beste persoon voor een specifieke functie vinden. Daarna wordt uw profiel automatisch verwijderd.

Specifiek met betrekking tot het aanvraagformulier voor aanvullende persoonsgegevens wordt het binnen 15 dagen verwijderd, terwijl de rest van uw profiel wordt opgeslagen volgens onze bovengenoemde algemene bewaartermijn.

Eventuele aantekeningen van sollicitatiegesprekken die tijdens het wervingsproces zijn gemaakt, worden aan het einde van het wervingsproces verwijderd.

 

Zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om op elk moment de verwijdering van uw profiel op onze Carrièresite aan te vragen, zoals beschreven in hoofdstuk 9.

Let op, voor zover toegestaan of vereist door de wet, kunnen we uw persoonsgegevens te allen tijde verwijderen. Bewaar daarom uw eigen kopie van alle informatie die u ons hebt verstrekt.

 

Voor informatie die u rechtstreeks aan derden hebt verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure, kunt u terecht op hun website of kunt u contact opnemen met dergelijke derden voor meer informatie over hoe zijn gegevens bewaren en hun privacyregels.

Houd er in dit verband rekening mee dat wanneer u op onze Carrièresite solliciteert, uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op de server van onze aangesloten IT-leveranciers.

 

 

6.      Aan wie geven we uw Persoonsgegevens door?

 

We kunnen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren bekendmaken:

 

6.1        Met andere Foot Locker-entiteiten die deel uitmaken van de Foot Locker Group

 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met entiteiten die deel uitmaken van onze groepsorganisatie, voor zover dit vereist is voor het respectieve wervings- en aanwervingsproces.

 

6.2        Met externe leveranciers

 

We gebruiken externe leveranciers voor zakelijke, professionele en technische ondersteuning als Verwerkers (zoals bedoeld in de AVG). Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze schriftelijke instructies:

 

            a.     In het bijzonder gebruiken we externe leveranciers en hun servers voor webplatforms, opslag en verwerking van uw Persoonsgegevens. In beperkte omstandigheden                     kunnen deze leveranciers toegang hebben tot uw Persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor onderhoud of het oplossen van problemen. Lees voor meer informatie                     onze Lijst met externe leveranciers;

            b.     Daarnaast kunnen we externe leveranciers gebruiken die ons kunnen helpen bij bepaalde technische, wervings- en onderzoeksgerelateerde diensten, zoals                     achtergrondcontroles, professionele beoordelingen, talentanalyse of het beheren van het sollicitatieproces.

                    We hebben overeenkomsten inzake gegevensverwerking met dergelijke leveranciers wanneer dat wettelijk vereist is.

 

6.3        Met een bevoegde overheidsinstantie

 

Om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedure of verplichtingen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op legitieme overheidsverzoeken, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf, voor nationale veiligheid en/of rechtshandhavingsdoeleinden.

 

 

7.      Dragen we uw Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)?

 

Sommige van uw persoonsgegevens die wij verzamelen, worden doorgegeven en opgeslagen in landen buiten de EER. Het is mogelijk dat de wetgeving in die landen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als het land waarin u uw gegevens aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, beschermen we die Persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

We gebruiken verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die buiten de EER worden doorgegeven, voldoende worden beschermd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit omvat het ondertekenen van de EU-modelcontractbepalingen en het controleren of de ontvanger zich houdt aan het Privacyschild EU-VS en Zwitserland-VS.

 

Foot Locker Inc. is geceritficeerd conform het Privacyschild. Klik hier om ons Privacyschildbeleid EU-VS te openen. Foot Locker Europe B.V. en zijn filialen in Europa hebben een overeenkomst inzake gegevensoverdracht (Beheerder naar Beheerder) met Foot Locker, Inc. gesloten volgens het model van de Europese Commissie. Foot Locker, Inc. heeft op zijn beurt een overeenkomst inzake gegevensoverdracht (Beheerder naar Verwerker) gesloten met zijn externe leveranciers volgens het model van de Europese Commissie.

 

 

8.           Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

 

Foot Locker heeft passende fysieke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, misbruik of wijziging. Foot Locker maakt gebruik van verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling van toepassingsgegevens en van uw communicatie via het internet.  Onze wervingssystemen zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel dat betrokken is bij het wervingsproces.

 

 

9.           Wat zijn mijn rechten?

 

U hebt het recht:

 

9.1        Van toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken;

9.2        Om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren;

9.3        om uw Persoonsgegevens te wissen;

9.4        Om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;

9.5        Om uw Persoonsgegevens  te verplaatsen, kopiëren of overdragen (gegevensoverdraagbaarheid). Dit recht is alleen van toepassing wanneer u de Persoonsgegevens               rechtstreeks hebt verstrekt en wanneer de verwerking afhankelijk is van toestemming of wanneer dit nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen                ons;

9.6        Om bezwaar te maken tegen:

                a.      verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen (inclusief profilering);

                b.      direct marketing (inclusief profilering); en

                c.      verwerking ten behoeve van wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistiek.

9.7        Niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering (bv. geautomatiseerde             verwerking van Persoonsgegevens om bepaalde aspecten over u te beoordelen), die rechtsgevolgen met zich meebrengt voor u of die op vergelijkbare wijze een             aanzienlijke impact op u heeft, tenzij het:

                a.      noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons; of

                b.      wettelijk is toegestaan (bv. met het oog op fraude of belastingontduiking); of

                c.      u uw uitdrukkelijke toestemming geeft; en

9.8        Om uw toestemming voor de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken wanneer een dergelijke verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

 

Gebruik de volgende webpagina www.footlocker-emea.com/privacy om deze rechten uit te oefenen. We zullen u binnen een maand na het indienen van uw aanvraag via deze webpagina informeren over de ondernomen actie.

 

We zijn verplicht uw identiteit te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verificatie van uw e-mailadres. Indien u ons niet toestaat uw identiteit te verifiëren, kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen.

 

Let erop dat bovenvermelde rechten, met uitzondering van het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, niet absoluut zijn. Onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we een verzoek weigeren. Wanneer een dergelijke beperking (gedeeltelijk) op uw verzoek van toepassing is, zullen wij u informeren over de reden van onze weigering om op uw verzoek in te gaan.

 

 

10.       Hoe kan ik een klacht indienen?

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via: privacy@footlocker.com.

Houd er rekening mee dat u ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

11.       Updates aan deze Privacyverklaring

 

Wij passen deze Verklaring van tijd tot tijd aan om de verstrekte informatie actueel te houden. Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig opnieuw te lezen.

 

Laatst bijgewerkt: juni 2020

 

 

12.       Contactpersonen

 

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Verklaring of de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: privacy@footlocker.com.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, gebruik dan de volgende internetpagina www.footlocker-emea.com/privacy.